اهمیت یادگیری زبان انگلیسی:

امروزه کامل ترین شکل انتقال مفاهیم ذهنی به شیوه ساده از طریق ارتباط زبانی و نوشتاری است . حال آنکه در گذشته های دور مردم برای برقراری ارتباط از علائم و تصاویر و ... استفاده میکردند اما در دنیای امروز اهمیت برقراری ارتباط  و تعامل و همفکری کلیه انسانها نقش بسیار مهمی در ارائه کیفیت بهتر برای زندگی ایفا می نماید .
از آنجا که در سالیان گذشته به دلایل مختلف سیاسی، علمی، اقتصادی و فرهنگی؛ زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی تبدیل به ابزاری برای ارتباط مردمانی از فرهنگها و ملیت های متفاوت شده است. لذا اهمیت یادگیری آن بر کسی پوشیده نیست .
امروزه، اگر فردی بخواهد در هر رشته ای تحصیل کند و یا کارگر، کارمند یا مدیری موفق باشد، دانستن زبان انگلیسی یک ضرورت برایش به شمار می آید زیرا که در آن صورت می تواند در تجربیاتی که دیگر مردم دنیا بدست آورده اند سهیم شود و در ارتباطی تنگاتنگ با آنان، دانش خود را به روز نگه دارد.
علاوه بر آن طی سالیان اخیر، نیاز بشر به داشتن زبانی مشترک برای برقراری ارتباط و پیشبرد اهداف علمی-اجتماعی، بیش از پیش احساس می شود.  بنابراین یادگیری زبان انگلیسی که به زبان ارتباط مردم دنیا بدل شده است دراولویت کاری محققان، پزشکان، سیاستمداران، تاجران، دانش پژوهان و ... قرارمی گیرد.
 در حال حاضر انگلیسی، زبان مادری بیش از 400 میلیون شهروند بریتانیایی، آمریکایی، کانادایی و استرالیایی است و نیز میلیونها نفر دیگر در سراسر جهان در حال یاد گیری این زبان می باشند تا بتوانند بخشی از نیازهای علمی-فرهنگی خود در جوامع انسانی را مرتفع نمایند.

Last modified: Saturday, 18 April 2020, 3:26 PM